27

Nis

TEKNOKENTLERDE TASARIM FAALİYETLERİ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 26/6/2016 tarihli ve 2951 sayılı yazısı üzerine, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun 3 üncü maddesi ile 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 1/8/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır. (https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160811-5.pdf) 1/8/2016 TARİHLİ VE 2016/9094 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR MADDE 1– (1) Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin […]

10

Nis

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Aylık Muafiyet-Faaliyet Raporunun Hazırlanması

4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında bölgelerde faaliyet göstermeye başlayan şirketler aylık olarak Yönetici Şirkete Aylık Muafiyet – Faaliyet Raporu vermek zorundadırlar. Aylık Muafiyet- Faaliyet Raporunda Bildirilmesi Gereken Bilgiler Proje İlerleme Bilgileri Kartı Yönetici Şirkete sunulan ve onaylanan projeye istinaden ilgili aya ait proje ilerleme bilgilerinin girilmesi gerekmektedir. Bu bölümden dikkat edilmesi gereken en önemli konu[…]

10

Nis

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Projesi Onaylanan Şirketlerin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar

4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında bölgelerde faaliyet gösterebilmek için kanunun aramış olduğu şartları taşıyan şirketlerin projesinin hakem heyeti ve Yönetici Şirket tarafından onaylanması ile birlikte Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyetlerine başlayabilirler. Şirketler sunmuş oldukları projelerin güncel durumlarının Yönetici Şirket portalı üzerinden takip edebilmekteler. Projesi onaylanan şirketler portal üzerinden, Proje süresini, başlama ve bitiş tarihini, Bakanlığa aktarım[…]