13

Mar

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ İLE AR-GE VE TASARIM MERKEZLERİNDE EK DEPREM VERGİSİ

12.03.2023 tarih ve 32130 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7740 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu’nun 10’ncu maddesinin 27 numaralı bendi ile mükelleflere sadece 2022 yılına istinaden ilave vergi getirilmiştir. Hesaplanan ek vergi Nisan 2023 ve Ağustos 2023 döneminde olmak üzere 2 taksitte ödenecektir. Hesaplanan ek vergi gider ve indirim olarak dikkate […]

05

Tem

Teknokent İstisnaları 3 – Gelir Vergisi Stopaj Desteği

31/12/2028 tarihine kadar, bölgede çalışan AR-GE, tasarım ve destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri üzerinden asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra hesaplanan gelir vergisi; verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden indirilmek suretiyle terkin edilecektir. İSTİSNA KAPSAMINA GİREN ve GİRMEYEN PERSONELLER Ar-Ge Faaliyetlerinde Doğrudan Görevli Olan Araştırmacı (En Az Lisans Mezunu) Teknisyen (Meslek Lisesi veya Meslek Yüksekokullarının[…]

30

Haz

Teknokent İstisnaları 2 – KDV İstisnası (Yazılım)

KDV kanununun geçici 20. Maddesine göre, Bölgede faaliyet gösteren firmaların ürettikleri, Oyun Mobil Askeri komuta kontrol Sektörel İş Uygulamaları Veri Yönetimi Sistem Yönetimi uygulama yazılımlarında teslim ve hizmetleri KDV’den müstesnadır. Bu istisnayla beraber üretilen yazılımların satışı üzerinden KDV hesaplanmayacaktır. Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yer alan firmaların KDV istisnasından yararlanması için bazı şartları taşıması gerekmektedir; Kira Kontratı Tarihi: Yönetici[…]