Ankara Teknokent Danışmanlığı

>

Neler Yapıyoruz?

Ankara Teknokent Danışmanlığı

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Teknokent olarak ifade edilmektedir. Yeni teknoloji üretmek isteyen şirketler (bu şirketler genel olarak ileri teknoloji kullanmaktadır) üniversite, enstitü veya Ar-Ge merkezlerinin olanaklarından yararlanırlar. Böylece yeni teknoloji, yazılım, teknolojik buluşlar yaparak bulundukları bölgenin gelişmesine katkı sağlarlar. Teknokentler, akademik, sosyal ve ekonomik yapının birbiriyle bağlantılı olduğu üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü ya da Ar-Ge merkezi içerisinde yer alan alanlardır.

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun amacı; üniversiteler, araştırma kuruluşları ile üretim sektörlerinin işbirliğiyle,

 • Ülke sanayisinin uluslararası rekabet edebilir ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulması için teknolojik bilgi üretmek,
 • Üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirmek,
 • Ürün kalitesini veya standardını yükseltmek,
 • Verimliliği artırmak,
 • Üretim maliyetlerini düşürmek,
 • Teknolojik bilgiyi ticarileştirmek,
 • Teknoloji yoğun üretim ve girişimciliği desteklemek,
 • Küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunu sağlamaktır.

Bunun için Ar-Ge olarak ortaya çıkan ve çalışmalar yapan firmalar için Teknoloji Geliştirme Bölgeleri çok büyük mali ve ekonomik fırsatlar sunmaktadır. Ar-Ge firmalarının teknokentlerde yer alması ve sahip oldukları imkanlar konusunda bilgi sahibi olmaları için danışmalığa ihtiyaçları doğmaktadır. TRARGE olarak Ankara’da Teknokent danışmanlığını yüksek tecrübe ve avantajlar ile profesyonel bir ekiple vererek size destek oluyoruz.

2023 yılına kadar uzatılan teşvikler ile teknoloji ve sanayi alanında projeler ortaya çıkaran firma ve şirketler için kazanım sağlanmaktadır.

Önemli Teşvikler

Teknokent teşvikleri bilindiği gibi 2023 yılına kadar uzatılmıştır. Bu durumda sanayi alanında yeni projeler geliştirmek isteyen kişi ve kurumlar için çok büyük bir avantaj sağlamaktadır.

 • Gelir ve kurumlar vergisi stopajı teşviki,
 • Personel ücret vergileri stopajı teşviki,
 • KDV muafiyeti,
 • Sigorta pirimi teşviki ve gibi birçok teşvikten yararlanılabilmektedir.

 Ankara’da TRARGE Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ve Finansal Denetim olarak Ar-Ge Şirketlerinin teknokentlerde yer aldığında başvuru, ofis bulunması, şirket kuruluşları, hibe desteklerinden yararlanma, vergilerin raporlanması gibi işlemleri sizler için gerçekleştiriyoruz.

Ankara Teknokent Danışmanlığı için TRARGE Mali Müşavirlik hizmetlerinden yararlanmak ve detaylı bilgi almak için 0312 577 15 57 ya da 0543 934 62 84 numaralı telefonlarımızdan ve info@trargemalimusavirlik.com mail adresimizden bize ulaşabilirsiniz.

 
 

Mali müşavirlik hizmeti hakkında hemen detaylı bilgi almak için  0543 934 62 84 numaralı telefonlardan bize ulaşabilirsiniz.

0543 934 62 84