TÜBİTAK Ulusal Destek Programları ile Türkiye’deki özel sektör kuruluşlarının araştırma-teknoloji geliştirme ve yenilik faaliyetlerini desteklemek ve bu yolla Türk sanayisinin araştırma-teknoloji geliştirme yeteneğinin, yenilikçilik kültürünün ve rekabet gücünün artırılmasına katkıda bulunmak amacıyla, proje esaslı Ar-Ge faaliyetlerini desteklemektedir.
Bu program kapsamında 1995-2012 yılları arasında 16.422 proje başvuru yapılmıştır. Bu projelerden 9.721 proje destek kapsamında değerlendirilmiştir ve verilen desteklerin toplam tutarı TL üzerinden 2,9 milyar TL’dir. Ayrıca bu desteklerle 5,6 milyar TL’lik Ar-Ge Hacmi oluşturulmuştur. Her geçen yıl destek miktarları giderek artmaktadır.
Yapılan başvurularda projelerin %75’i KOBİ’lere, %25’i ise büyük işletmelere ait olduğu belirtilmiştir. Destek alan kuruluşların, büyük bir çoğunluğunu yine KOBİ’ler oluşturmaktadır.
Tecrübe ve bilgi birikimimiz tüm destek programlarına ait mali rapor hazırlama ve onaylanması zamanında ve eksiksiz olarak sunulmaktadır.
Tübitak’ın her alandaki desteklerinden sizde faydalanmak ve daha ayrıntılı bilgi bizimle irtibata geçebilirsiniz.

• 1512 – TÜBİTAK Bireysel Girişimcilik Aşamalı Destek Programı
• 1501 – TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
• 1503 – TÜBİTAK Proje Pazarları Destekleme Programı
• 1507 – TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı
• 1511 – TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Programı
• 1602 – TÜBİTAK Patent Destek Programı
• 1007 – TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı
• 1301 – TÜBİTAK Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Ağları ve Platformları Kurma Girişimi Projeleri (İŞBAP) Destekleme Programı
• 1505 – TÜBİTAK Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı
• 1513 – TÜBİTAK Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı

Tübitak Teşvik Danışmanlık hizmeti hakkında hemen detaylı bilgi almak için  0543 934 62 84 numaralı telefonlardan bize ulaşabilirsiniz.