Duyurular

>

01/01/2024 TARİHİ İTİBARİYLE E-DEFTER GEÇİŞ ZORUNLULUKLARI

31.12.2023

▪ Sektör Ayrımı Olmaksızın – 2022 Yılı Brüt Satış Hasılatı: 3 Milyon TL ve Üzeri
▪ E-Ticaret – 2022 Yılı Brüt Satış Hasılatı: 500 Bin TL ve Üzeri
▪ Gayrimenkul, Motorlu Taşıt, İnşa, Mal, Alım, Satım veya Kiralama İşlerini Yapanlar veya Bu İşlemlere Aracılık Edenler- 2022 Yılı Brüt Satış Hasılatı: 500 Bin TL ve Üzeri

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde ve Ar-Ge Merkezi ile Tasarım Merkezlerinde uygulanan girişim sermayesi fonunda CB Kararı ile değişiklik yapıldı.

01.01.2024

-1 Milyon TL olan alt sınır 2 Milyon TL’ye çıkarılmıştır.
-Yatırım oranı %2’den %3’e çıkarılmıştır.
-Yıllık yatırım üst sınırı 20 Mil TL’den 100 Milyon TL’ye çıkarılmıştır.

Değişiklikler 01.01.2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

2023 yılı sonuna kadar yapılması gereken yatırımların eski oranlara göre yapılması gerekiyor.

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde "Girişim Sermayesi Uygulaması" Son Tarih 31.12.2023

31.12.2023

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yer alan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri istisna edilen kazanç tutarı 1.000.000 Türk lirası ve üzerinde ise bu tutarın %2 oranında;

-Türkiye’de yerleşik girişimcilere yatırım yapmak üzere kurulmuş girişim sermayesi yatırım fonu paylarının satın alınması
-Girişim sermayesi yatırım ortaklıkları
-Kanun kapsamındaki kuluçka merkezlerinde faaliyette bulunan diğer girişimcilere sermaye olarak aktarılması gerekmektedir.

Şirket Kuruluşunda Kuruluş Sermayesi Tutarları Değişti

01.01.2024

Anonim şirketler için en az esas sermaye tutarı
50.000 TL’den 250.000 TL’ye,

Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan halka açık olmayan anonim şirketlerde 100.000 TL olarak öngörülen en az başlangıç sermayesi tutarı 500.000 TL’ye,

Limited şirketler için 10.000 TL olarak öngörülen en az esas sermaye tutarı 50.000 TL’ye yükseltilmiştir.

Bu Karar 1/1/2024 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde, Ar-Ge Merkezlerinde ve Tasarım Merkezlerinde Uygulanan Dışarıda Geçirilen Süreler

31.12.2023

21 Temmuz 2022 Tarihli Resmî Gazetede Yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 31.12.2022 Tarihinden 31.12.2023 Tarihine Kadar Uzatılmıştır. %50 Olarak Uygulanan Oran %75 e Yükseltilmesine Karar Verilmiştir.

2023 Yılı 2. Dönem Bordro Parametleri

01.07.2023 - 31.12.2023

Asgari Ücret (Net Ücret)= 11.402,32 ₺
Asgari Ücret (Brüt Ücret)= 13.414,50 ₺
Asgari Ücret (İşverene Maliyet)= 15.762,04 ₺

SGK Taban Aylık = 13.414,50 ₺
SGK Tavan Aylık = 100.608,90 ₺
Kıdem Tazminatı Tavanı = 23.489,83 ₺

 

adres

Kazım Özalp Mahallesi Kelebek Sokak No:19/2 Çankaya/Ankara
0543 934 62 84