• İşe giriş ve çıkış bildirgelerinin hazırlanması
  • Özlük dosyasının hazırlanması ve saklanması
  • İş sözleşmelerinin hazırlanması ve saklanması
  • 5746 ve 4691 sayılı kanun kapsamında ücret bordrolarının hazırlanması
  • 5510, 6111 ve 7103 sayılı kanun kapsamında ücret bordrolarının hazırlanması
  • SGK aylık bildirgelerinin yapılması
  • Şirket çalışanlarının SGK Teşviklerinin sorgulanması ve teşviklerin uygulanması

Bordrolama hizmeti hakkında hemen detaylı bilgi almak için  0543 934 62 84 numaralı telefonlardan bize ulaşabilirsiniz.