Ar-Ge Merkezi Danışmanlığı

>

Araştırma & Geliştirmede Stratejik Uzmanlık

Ar-Ge'de Liderlik İçin Bütünsel Danışmanlık

TRARGE Mali Müşavirlik, teknoloji geliştirme bölgelerinde yer almanın stratejik avantajlarından tam anlamıyla yararlanmanız için profesyonel Teknokent danışmanlık hizmetleri sunar. Siz projelerinize odaklanırken, biz de devlet destekleri, Ar-Ge teşvikleri ve vergi avantajları konusunda sizlere rehberlik ediyoruz. Teknokent yerleşkelerindeki potansiyelinizi en üst düzeye çıkarmak ve inovatif fikirlerinizi geliştirmek için gerekli tüm prosedürleri, başvurulardan teşviklerin uygulanmasına kadar yönetiyoruz. TRARGE ile, teknoloji ve inovasyonun merkezinde, rekabetçi ve öncü bir konuma erişin.

Neler Yapıyoruz?

Ar-Ge merkezi Danışmanlığı

Ar-Ge Merkezi, organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş, münhasıran yurtiçinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan ve ulaşım araçları ile ilgili imalat sınıfları dışında kalan tüm alanlar için en az 15 tam zamana eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam eden, yeterli Ar-Ge birikimi ve yeteneği olan, aynı bina veya aynı yerleşke içinde yer alan birimlerdir.

Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında 5746 sayılı Kanun;

 • Teknolojik bilgi üretilmesini,
 • Üründe ve üretim süreçlerinde yenilik yapılmasını,
 • Ürün kalitesi ve standardının yükseltilmesini,
 • Teknolojik bilginin ticarileştirilmesini,
 • Ar-Ge‘ye yeniliğe yönelik doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının ülkeye girişinin hızlandırılmasını,
 • Ar-Ge personeli ve nitelikli işgücü istihdamının artırılmasının sağlanmasını ve teşvik etmeyi kapsar.
 
 

Teknokent danışmanlık hizmeti hakkında hemen detaylı bilgi almak için  0543 934 62 84 numaralı telefonlardan bize ulaşabilirsiniz.

 1. Ar-Ge İndirimi
 • Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri, proje faaliyetleri kapsamında yaptıkları harcamaların %100’ünü Kurumlar Vergisi matrahından indirebilmektedir.
 • Ar-Ge ve Yenilik Faaliyetleri Kapsamında Yapılan Harcamalar;
 • İlk Madde ve Malzeme Giderleri:
 • Amortismanlar
 • Personel Giderler
 • Genel Giderler
 • Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler
 • Vergi, Resim ve Harçlar
 1. Gelir Vergisi Stopajı Teşviki
 • Lisans: %80
 • Yüksek lisans: %90
 • Doktora: %95
 • Temel Bilimler alanlarında (Matematik, fizik, kimya, biyoloji) lisans derecesine sahip olanlar: %90
 • Temel Bilimler alanlarında (Matematik, fizik, kimya, biyoloji) yüksek lisans derecesine sahip olanlar: %95
 1. Sigorta Primi Desteği

Ar-Ge ve tasarım personeli ile destek personelinin Kanun kapsamındaki faaliyetleri karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı, Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.

 1. Damga Vergisi İstisnası

Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri için Kanun kapsamındaki her türlü Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile tasarım faaliyetlerine ilişkin olarak düzenlenen kağıtlardan damga vergisi alınmaz.

 1. Gümrük Vergisi İstisnası

Kanun kapsamında yürütülen Ar-Ge, yenilik ve tasarım projeleri ile ilgili araştırmalarda kullanılmak üzere ithal edilen eşya, gümrük vergisi ve her türlü fondan, bu kapsamda düzenlenen kâğıtlar ve yapılan işlemler damga vergisi ve harçtan istisnadır.

TRARGE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE FİNANSAL DENETİM A.Ş. NELER YAPIYOR?

TEKNİK YÜRÜTME HİZMETLERİ

 1. Devam eden Ar-Ge Projelerinde görev alan personellerin dağılımı, adam-ay dağılımlarının yapılması ve takip edilmesi,
 2. Yeni eklenecek projelerin Ar-Ge niteliğinin değerlendirilmesi, uygun projelerin proje bilgi dokümanlarının proje yürütücüleri ile birlikte hazırlanması ve Bakanlık sistemine eklenmesi,
 3. Ar-Ge personelinin Ar-Ge merkezi dışında geçireceği görev ve yüksek lisans/doktora sürelerinin Ar-Ge sürelerine dahil edilmesi sürecinin kontrolü,
 4. Projeler, personel, alet teçhizat ve diğer varlıklarla ilgili değişikliklerin Sanayi Bakanlığı Ar-Ge Merkezi sistemine düzenli olarak yüklenmesi,
 5. Sanayi Bakanlığı’na yapılması gereken bildirimlerin ve revizyonların koordine edilmesi,
 6. Aylık ziyaretlerle kayıtların, uygulamaların ve işleyişin kontrolü,
 7. Yıllık Ar-Ge Merkezi raporunun hazırlanması ve Sanayi Bakanlığı sistemine yüklenmesi

MALİ YÜRÜTME HİZMETLERİ

 1. Muhasebe biriminin 5746 sayılı kanun çerçevesinde teşviklerden doğru faydalanması için yönlendirilmesi,
 2. Kayıt kontrol ve proje takip sistemi sonucu toplanan Ar-Ge merkezi çalışma saatleri ve proje çalışma raporlarına göre bordro oluşturma yönteminin ve oluşturulan bordroların kontrol edilmesi,
 3. Hazırlanan Muhtasar ve SGK tahakkuklarının ve kurumlara yapılacak bildirimlerin yönlendirilmesi,
 4. Hazırlanan aylık, 3 aylık ve yıllık beyannamelerin yapılması konusunda yönlendirilmesi,
 5. Ar-Ge gideri muhasebeleştirme yöntemlerinin kontrolü ve giderlerin Ar-Ge gideri olup olmadığı hakkında yönlendirmenin yapılması
0543 934 62 84