05

Tem

Teknokent İstisnaları 3 – Gelir Vergisi Stopaj Desteği

31/12/2028 tarihine kadar, bölgede çalışan AR-GE, tasarım ve destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri üzerinden asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra hesaplanan gelir vergisi; verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden indirilmek suretiyle terkin edilecektir. İSTİSNA KAPSAMINA GİREN ve GİRMEYEN PERSONELLER Ar-Ge Faaliyetlerinde Doğrudan Görevli Olan Araştırmacı (En Az Lisans Mezunu) Teknisyen (Meslek Lisesi veya Meslek Yüksekokullarının […]