Teknokent İstisnaları 4 -Damga Vergisi Desteği

5-Damga-Vergisi-Destegi

4691 sayılı Kanunun geçici 2. maddesi uyarınca, teknoloji geliştirme bölgelerinde çalışan Ar-Ge, tasarım ve destek personelinin, münhasıran bu bölgedeki görevleri nedeniyle elde ettikleri ücretlerine ilişkin düzenlenen kağıtlar 31.12.2028 tarihine kadar damga vergisinden müstesna olduğundan, bu personel ile ilgili ücret bordrolarına damga vergisi istisnası uygulanacaktır.

Ücret bordroları hesaplanırken ve Muhtasar beyanname hazırlanırken teknokent kapsamında faydalanılan Damga Vergisini istisna yapılması gerekmektedir.

İstisna kapsamında giren ve girmeyen personeller daha önce yayımladığımız Gelir Vergisi Stopaj Desteği başlıklı yazımızda detaylı olarak açıklanmıştır.

0543 934 62 84