Teknokent İstisnaları 6 – Gümrük Vergisi İstisnası

4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında bölgelerde faaliyet göstermeye başlayan şirketler, Yönetici Şirket tarafından onaylanan Ar-Ge, tasarım ve yenilik projelerinde kullanılmak üzere ithal edilecek eşyalarda Gümrük Vergisi Muafiyetinden yararlanabilmektedirler.

Gümrük Vergisi Muafiyetiyle ilgili süreç aşağıdaki gibidir;

 • Ticaret Bakanlığı Gümrük İl Müdürlüğünden Tek Pencere Giriş Yetkisi alınır
 • İthal edilecek ürünler gümrüğe geldiğinde anlaşma sağlanan Gümrük Müşaviri tarafından özet beyanname düzenlenir ve beyanname numarası ile Tek Pencere Sistemi üzerinden sisteme talep girilir
 • Tek Pencere Sistemine E-Devlet üzerinden TPS-BSTB-0985-Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Gümrük Muafiyet Belgesibaşlığı altından ulaşılmaktadır
 • Tek Pencere Sistemi üzerinden talep girildikten sonra ilgili Yönetici Şirketten alınan başvuru formu doldurularak Yönetici Şirkete teslim edilir
 • Form teslim edildikten sonra Yönetici Şirket Tek Pencere Sistemi üzerinden başvuruyu onaylar. Firma ve Yönetici Şirket tarafından onaylanan form Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge web portalına yüklenir (Yönetici Şirket tarafından)
 • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına ulaşan form uzman tarafından kontrol edilip onaylanır
 • Uzman tarafından onaylanma işlemi gerçekleştikten sonra yine Tek Pencere Sistemi üzerinden muafiyet belgesini indirerek muafiyetten yararlanılmaktadır.

Gümrük Vergisi Muafiyetiyle ilgili başvuru aşamasında dikkat edilmesi gereken hususlar;

 • Gümrük Müşaviri tarafından düzenlenen özet beyannamede yer alan bilgiler
 • Tek Pencere Sistemine girilen bilgiler
 • Yönetici Şirkete bildirilmek üzere doldurulan formada yer alan bilgilerin birbiriyle uyumlu olması gerekmektedir.
 • Firmanın Teknoloji Geliştirme Bölgelerinden birden fazla proje olması durumunda proje bilgilerinin karıştırılmaması gerekmektedir.

Your Comment:

Diğer Yazılar

13

Mar
ankara teknokent danışmanlığı, arge, Genel, istisna, Teknokent, teknoloji

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ İLE AR-GE VE TASARIM MERKEZLERİNDE EK DEPREM VERGİSİ

12.03.2023 tarih ve 32130 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7740 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu’nun 10’ncu maddesinin 27 numaralı bendi ile mükelleflere sadece 2022 yılına istinaden ilave vergi getirilmiştir. Hesaplanan ek vergi Nisan 2023 ve Ağustos 2023 döneminde olmak üzere 2 taksitte ödenecektir. Hesaplanan ek vergi gider ve indirim olarak dikkate […]

17

Eki
Genel, Teknokent

Teknokent İstisnaları 7 – Makine ve Teçhizat Alımlarında KDV İstisnası

4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında bölgelerde faaliyet göstermeye başlayan şirketler, Yönetici Şirket tarafından onaylanan Ar-Ge, tasarım ve yenilik projelerinde kullanılmak üzere yeni makine ve teçhizat alımlarda KDV istisnasından yararlanabilmektedirler. Makine ve Teçhizat Alımlarında KDV İstisnası Süreçleri Teknokent Portalı üzerinden başvuru yapılır Teknokent Yönetici Şirket tarafından onaylı belge alınır Onaylı belgede yazan bilgilerle Maliye Bakanlığı online[…]