Teknokent İstisnaları 7 – Makine ve Teçhizat Alımlarında KDV İstisnası

8-Makine-Techizat

4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında bölgelerde faaliyet göstermeye başlayan şirketler, Yönetici Şirket tarafından onaylanan Ar-Ge, tasarım ve yenilik projelerinde kullanılmak üzere yeni makine ve teçhizat alımlarda KDV istisnasından yararlanabilmektedirler.

Makine ve Teçhizat Alımlarında KDV İstisnası Süreçleri

  • Teknokent Portalı üzerinden başvuru yapılır
  • Teknokent Yönetici Şirket tarafından onaylı belge alınır
  • Onaylı belgede yazan bilgilerle Maliye Bakanlığı online sistemleri üzerinden KDV istisnası kapsamında giriş yapılması gerekiyor
  • Sisteme giriş yapıldıktan sonra yine online sistemleri üzerinden dilekçe yazılması ve ekine teknokent yönetiminde alınan yazının eklenmesi gerekmektedir.
0543 934 62 84