TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE “GİRİŞİM SERMAYESİ UYGULAMASI”

WhatsApp-Image-2023-11-06-at-17.33.56

1/1/2022 tarihinden itibaren verilecek yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamesinde Kanunun geçici 2nci maddesi kapsamında istisna edilen kazançları tutarı 1.000.000 Türk lirası ve üzerinde olan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından bu tutarın yüzde ikisi pasifte geçici bir hesaba aktarılır.

Bu fıkra kapsamında aktarılması gereken tutar yükümlülüğü, yıllık bazda 20.000.000 Türk lirası ile sınırlıdır.

Bu tutarın, geçici hesabın oluştuğu yılın sonuna kadar;

• Türkiye’de yerleşik girişimcilere yatırım yapmak üzere kurulmuş girişim sermayesi yatırım fonu paylarının satın alınması

• Girişim sermayesi yatırım ortaklıkları

• Kanun kapsamındaki kuluçka merkezlerinde faaliyette bulunan diğer girişimcilere sermaye olarak aktarılması gerekmektedir.

Söz konusu tutarın ilgili yılın sonuna kadar aktarılmaması durumunda, bu Kanun kapsamında yıllık beyanname üzerinden istisna edilen kazançlar tutarının yüzde yirmisi, ilgili yılda yararlanılan gelir ve kurumlar vergisi istisnasına konu edilemez. Bu tutar nedeniyle zamanında alınmayan vergiler vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın tarh edilir.

Uygulama yönetmeliğini bir örnek üzerinden açıklamamız daha net olacaktır,

Teknoloji Geliştirme Bölgesinde faaliyet gösteren kurumlar vergisi mükellefinin 2021 yılı istisna edilen kazanç tutarının 2.000.000 TL olması durumunda

• Sermaye olarak koyması gereken tutar ne kadardır? • Sermaye olarak koymaması durumunda takip eden yılda ne kadar vergi ödeyecektir?

Uygulama yönetmeliğine tabi olan mükellefler yatırım yapmak için; • Teknokentlerin internet sitelerinden kuluçka firmalarına • Sermaye Piyasası Kurulu sitesinden girişim sermayesi yatırım fonlarına ve • Kamu Aydınlatma Platformunda girişim sermayesi yatırım ortaklıklarına ulaşabilirler. https://www.muhasebetr.com/yazarlarimiz/barbarosucar/006/
0543 934 62 84