TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE GÜMRÜK VERGİSİ İSTİSNASI

gumruk-mallari-yeni

4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında bölgelerde faaliyet göstermeye başlayan şirketler, Yönetici Şirket tarafından onaylanan Ar-Ge, tasarım ve yenilik projelerinde kullanılmak üzere ithal edilecek eşyalarda Gümrük Vergisi Muafiyetinden yararlanabilmektedirler.

Gümrük Vergisi Muafiyetiyle ilgili süreç aşağıdaki gibidir;

 • Ticaret Bakanlığı Gümrük İl Müdürlüğünden Tek Pencere Giriş Yetkisi alınır
 • İthal edilecek ürünler gümrüğe geldiğinde anlaşma sağlanan Gümrük Müşaviri tarafından özet beyanname düzenlenir ve beyanname numarası ile Tek Pencere Sistemi üzerinden sisteme talep girilir
 • Tek Pencere Sistemine E-Devlet üzerinden TPS-BSTB-0985-Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Gümrük Muafiyet Belgesi başlığı altından ulaşılmaktadır
 • Tek Pencere Sistemi üzerinden talep girildikten sonra ilgili Yönetici Şirketten alınan başvuru formu doldurularak Yönetici Şirkete teslim edilir
 • Form teslim edildikten sonra Yönetici Şirket Tek Pencere Sistemi üzerinden başvuruyu onaylar. Firma ve Yönetici Şirket tarafından onaylanan form Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge web portalına yüklenir (Yönetici Şirket tarafından)
 • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına ulaşan form uzman tarafından kontrol edilip onaylanır
 • Uzman tarafından onaylanma işlemi gerçekleştikten sonra yine Tek Pencere Sistemi üzerinden muafiyet belgesini indirerek muafiyetten yararlanılmaktadır.

Gümrük Vergisi Muafiyetiyle ilgili başvuru aşamasında dikkat edilmesi gereken hususlar;

 • Gümrük Müşaviri tarafından düzenlenen özet beyannamede yer alan bilgiler
 • Tek Pencere Sistemine girilen bilgiler
 • Yönetici Şirkete bildirilmek üzere doldurulan formada yer alan bilgilerin birbiriyle uyumlu olması gerekmektedir.
 • Firmanın Teknoloji Geliştirme Bölgelerinden birden fazla proje olması durumunda proje bilgilerinin karıştırılmaması gerekmektedir.

0543 934 62 84