Teknoloji Geliştirme Bölgelerine Başvuru Süreçleri ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

teknoloji-gelistirme-basvuru-surecleri
4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında bölgelerde faaliyet gösterebilmek için kanunun aramış olduğu şartların sağlanması gerekmektedir. İlgili kanun kapsamında bölgede yer alabilmek için Yönetici şirkete yazılım, tasarım ve Ar-Ge projesinin sunulması gerekmektedir. Yönetici şirket tarafından projesi onaylanan firmalar bölgelerde yer alabilmektedir ve bölgelerin sağlamış olduğu faydalardan yararlanabilmektedir. Başvuru sürecini yeni kurulacak şirket ve bölge dışında faaliyet gösteren şirketler olarak farklı ele almamız gerekmektedir.

YENİ KURULACAK ŞİRKET

Teknoloji Geliştirme Bölgesinde yer almak isteyen ve henüz Ticaret Odalarına tescil edilmemiş şirketler, Yönetici Şirkete projelerini sunarak, proje hakem heyetinin projeyi onaylanmasını beklemeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde personel sayısına göre ofis kiralaması gerekmekte olup, kiralayacağı ofisin tam adresiyle beraber kira kontratı imzalamadan Yönetici Şirketin vereceği resmi bir yazıyla Ticaret Odasına başvurarak şirket kuruluşu yapabilirler. Projenin onaylanması ile beraber kira sözleşmesi karşılıklı olarak imzalanmaktadır.

BÖLGE DIŞINDA FAALİYET GÖSTEREN ŞİRKETLER

Daha önce Ticaret Odasına tescil edilmiş bölge dışında yer alan işletmeler, Yönetici Şirkete proje sunarak, proje hakem heyetinin projeyi onaylanmasını beklemeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde personel sayısına göre ofis kiralaması gerekmekte olup, kiralayacağı ofisin tam adresiyle beraber kira kontratı imzalamadan Yönetici Şirketin vereceği resmi bir yazıyla Ticaret Odasına başvurarak adres değişikliği yapabilirler. Projenin onaylanması ile beraber kira sözleşmesi karşılıklı olarak imzalanmaktadır. İki farklı şekilde açıklamış olduğumuz başvuru süreci Yönetici Şirket ve Proje Hakem Heyeti tarafından projesi onaylanan şirketler proje detayları kapsamında proje onaylanma tarihinden itibaren istisnalardan yararlanabilmektedirler. Yararlanılan istisna kapsamında işletmeler bağlı oldukları Vergi Dairelerine ve bağlı oldukları SGK Genel Müdürlüklerine, Yönetici Şirket tarafından alacakları istisna yazılarını teslim etmesi gerekmektedir. Vergi Dairesine ve SGK Genel Müdürlüğüne teslim edilen istisna yazılarında işletmelerin Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, Damga Vergisi, KDV İstisnası (Yazılım projeleri), SGK İşveren Payı istisnaları yer almaktadır.

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

 • Bölgede yer almak isteyen firmaların istisnalardan faydalanabilmesi için sunacakları projelerin süresinin uzun olmasına özellikle dikkat edilmesi gerekmektedir. Proje bitiminde proje süre uzatımı yapılabilmektedir.
 • Bölgede yer alan firmalar tek proje ile sınırlı kalmayarak daha fazla proje sunabilirler.
 • Proje kapsamında çalıştırılacak personelin proje içeriğine uygun personel olması gerekmektedir.
 • Proje başvuruları Yönetici Şirketlerine portalı üzerinden yapılmaktadır.
 • Proje başvurusu sırasında Yönetici Şirket banka hesaplarına proje başvuru bedellerini yatırmaları ve dekontlarını ilgili portala yüklemeleri gerekmektedir.
 • Proje kapsamında çalışacak Destek personellerini bildirmeleri gerekmektedir.
 • Proje kapsamında çalışacak personele ait özgeçmişlerin portala yüklenmesi gerekmektedir.
 • Proje portala girilirken kanun kapsamında izin verilen ve projenin belli bölümlerinin Teknoloji Geliştirme Bölgeleri dışında yürütülmesi gerekiyorsa Dışarıda Geçirilen Sürelerin girilmesi gerekmektedir.

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE YER ALAN FİRMALARIN YAPMASI GEREKENLER

Projesi onaylanan ve bölgede yer almaya başlayan firmaların tek seferlik, aylık ve yıllık olarak yapması gereken ve Yönetici Şirket tarafından zorunlu tutulan bazı hususlar vardır.

TEK SEFERLİK İŞLEMLER

Yönetici Şirketlerin portalı üzerinden;
 • Firma Bilgilerini
 • Firma Ortak Bilgilerini
 • Firma Yetkili Bilgilerini
 • Proje Kapsamında Çalışacak Personellerin Bilgilerini
 • Proje Kapsamında Çalışacak Personellerin Kart Başvurularını eksiksiz olarak yapmaları gerekmektedir. (İstisnalar için önemlidir)
Yukarıda yer alan ilk 3 maddedeki bilgilerde değişiklik olması durumunda portal üzerinden düzeltme yapılmalı, personel işe giriş çıkışlarında ise personel ekranından yeni başvuru veya personel çıkış işlemleri yapılmalıdır.

AYLIK İŞLEMLER

Bölgede yer alan firmalar aylık muafiyet raporunu Yönetici Şirkete süresinde teslim etmesi gerekmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken konu muafiyet raporunda nelerin yer aldığı ve nelere dikkat etmemiz gerektiğidir. Muafiyet raporunda yanlış ve eksik bilgiler olması durumunda Yönetici Şirket tarafından onaylamamaktadır ve düzeltilmesi istenmektedir.

Muafiyet Raporunda Yer Alan ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

 • Aylık olarak personel giriş-çıkış saatlerine göre hazırlanan bordrolar yapıldıktan sonra, bordro üzerinde yer alan Gelir Vergisi ve Damga Vergisi istisna tutarları
 • Bordrolar dikkate alınarak hazırlanan SGK Bildirgelerinde yer alan SGK Primi İşveren Hissesi Desteği Tutarı
 • 3065 Sayılı KDV Kanunu Geçici 20.Maddesi Gereğince KDV İstisna Tutarı
 • Gümrük Vergisi İstisnası Tutarı
 • Makine Teçhizat Alımındaki KDV İstisna Tutarı
 • Proje Gider Bilgileri
 • Proje Dışı Gider Bilgileri
 • Proje Gelir Bilgileri
 • Proje Dışı Gelir Bilgileri
 • Proje İlerleme Raporları
 • Proje Ürün Bilgileri
 • Proje Dış Ticaret Bilgileri
 • Proje Ar-Ge Fon Destekleri
 • Proje Akademik Yayınları
 • Proje Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları yazılmalıdır.
Yukarıda yazılan bilgiler Yönetici Şirket portalı üzerinden doldurulmaktadır.

YILLIK İŞLEMLER

Bölgede yer alan firmalar aylık olarak Yönetici Şirketlere iletmiş oldukları muafiyet raporlarının onaylanmasından sonra takip eden yılın başında Yönetici Şirkete Yıllık Faaliyet Raporu teslim etmek zorundadırlar. Yıllık Faaliyet Raporu için ayrıca bir bilgi girişi yapılmasına gerek olmamakla beraber aylık muafiyet raporlarının toplamı olarak düşünebiliriz. Kaynak: www.MuhasebeTR.com http://www.muhasebetr.com/yazarlarimiz/barbarosucar/001/
0543 934 62 84