Teknokent İstisnaları 1 – Kurumlar Vergisi İstisnası

2-Kurumlar-Vergisi
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun geçici 2. maddesine göre; Yönetici şirketlerin bu Kanun uygulaması kapsamında elde ettikleri kazançlar ile Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu Bölgedeki yazılım, tasarım ve AR-GE faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 31/12/2028 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır. Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu Bölgedeki yazılım ve/veya Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 31/12/2028 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır. Bu istisnanın uygulanabilmesi için mükellefler bağlı bulundukları vergi dairesine başvuruda bulunurlar. Bu başvuruya, yönetici şirketten alınan söz konusu vergi mükellefinin Bölgede yer aldığını ve mükellefin faaliyet alanlarını gösteren belge de eklenir, aksi takdirde bu bent kapsamındaki istisna uygulanmaz. Özetlemek gerekirse;
  • Yönetici şirketlerin (Kanun uygulaması kapsamında elde ettikleri kazançlar)
  • Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, bölgedeki yazılım, tasarım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları istisna edilmiştir.
Projesi onaylanan ve bölgede faaliyet göstermeye başlayan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin kurumlar vergisinden istisna olduklarını gösteren yazıyı Yönetici Şirketten talep ederek bağlı bulunduğu vergi dairesine bildirmesi gerekmektedir. Mükelleflerin muhasebe kayıtlarını ve beyannamelerini yaparken istisna kapsamına giren ve istisna dışı kazançlarının ayrımını iyi yapması gerekmekte olup, ilgili kurumlar vergisi istisnalarını geçici vergi beyannamelerinde ve kurumlar vergisi beyannamesinde bildirmesi gerekmektedir. 03.02.2021 tarihinde yayımlanan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile beraber 31.12.2023 tarihine kadar olan Kurumlar Vergisi İstisnası 31.12.2028 tarihine uzatılmıştır.
0543 934 62 84