Teknokent İstisnaları 2 – KDV İstisnası (Yazılım)

3-KDV-
KDV kanununun geçici 20. Maddesine göre, Bölgede faaliyet gösteren firmaların ürettikleri,
  • Oyun
  • Mobil
  • Askeri komuta kontrol
  • Sektörel
  • İş Uygulamaları
  • Veri Yönetimi
  • Sistem Yönetimi uygulama yazılımlarında teslim ve hizmetleri KDV’den müstesnadır.
Bu istisnayla beraber üretilen yazılımların satışı üzerinden KDV hesaplanmayacaktır. Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yer alan firmaların KDV istisnasından yararlanması için bazı şartları taşıması gerekmektedir;
  1. Kira Kontratı Tarihi: Yönetici şirketle imzalanan kira kontratının bitiş tarihine kadar KDV istisnasından yararlanabilmektedir.
Örnek: Hacettepe Teknokent A.Ş. ile 01.01.2019-31.12.2021 tarihleri arasında kira sözleşmesi imzalayan AAU A.Ş. bölgedeki yazılım faaliyetleri kapsamında bu tarihler arasında KDV’den istisna olacaktır. Kira sözleşmesinin uzaması durumunda, KDV istisna süreside uzamaktadır.
  • Süre: Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde KDV istisnası 03.02.2021 tarihinde yayımlanan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile beraber 31.12.2023 tarihinden 31.12.2028 tarihine uzatılmıştır.
  • Yer: Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde istisnalardan yararlanmanın en önemli şartı faaliyetin bölge içerisinde gerçekleştirilmesidir. KDV istisnasından yararlanacak şirketlerin sadece bölge içindeki ürettikleri yazılımlardan KDV istisnası bulunmaktadır. Aynı firmanın bölge dışında merkezi veya şubesi olması durumunda ilgili yere ait herhangi bir KDV istisnası olmayacaktır.
0543 934 62 84