Teknokent İstisnaları 2 – KDV İstisnası (Yazılım)

KDV kanununun geçici 20. Maddesine göre,

Bölgede faaliyet gösteren firmaların ürettikleri,

  • Oyun
  • Mobil
  • Askeri komuta kontrol
  • Sektörel
  • İş Uygulamaları
  • Veri Yönetimi
  • Sistem Yönetimi uygulama yazılımlarında teslim ve hizmetleri KDV’den müstesnadır.

Bu istisnayla beraber üretilen yazılımların satışı üzerinden KDV hesaplanmayacaktır.

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yer alan firmaların KDV istisnasından yararlanması için bazı şartları taşıması gerekmektedir;

  1. Kira Kontratı Tarihi: Yönetici şirketle imzalanan kira kontratının bitiş tarihine kadar KDV istisnasından yararlanabilmektedir.

Örnek: Hacettepe Teknokent A.Ş. ile 01.01.2019-31.12.2021 tarihleri arasında kira sözleşmesi imzalayan AAU A.Ş. bölgedeki yazılım faaliyetleri kapsamında bu tarihler arasında KDV’den istisna olacaktır. Kira sözleşmesinin uzaması durumunda, KDV istisna süreside uzamaktadır.

  • Süre: Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde KDV istisnası 03.02.2021 tarihinde yayımlanan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile beraber 31.12.2023 tarihinden 31.12.2028 tarihine uzatılmıştır.
  • Yer: Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde istisnalardan yararlanmanın en önemli şartı faaliyetin bölge içerisinde gerçekleştirilmesidir. KDV istisnasından yararlanacak şirketlerin sadece bölge içindeki ürettikleri yazılımlardan KDV istisnası bulunmaktadır. Aynı firmanın bölge dışında merkezi veya şubesi olması durumunda ilgili yere ait herhangi bir KDV istisnası olmayacaktır.

Your Comment:

Diğer Yazılar

13

Mar
ankara teknokent danışmanlığı, arge, Genel, istisna, Teknokent, teknoloji

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ İLE AR-GE VE TASARIM MERKEZLERİNDE EK DEPREM VERGİSİ

12.03.2023 tarih ve 32130 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7740 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu’nun 10’ncu maddesinin 27 numaralı bendi ile mükelleflere sadece 2022 yılına istinaden ilave vergi getirilmiştir. Hesaplanan ek vergi Nisan 2023 ve Ağustos 2023 döneminde olmak üzere 2 taksitte ödenecektir. Hesaplanan ek vergi gider ve indirim olarak dikkate […]

17

Eki
Genel, Teknokent

Teknokent İstisnaları 7 – Makine ve Teçhizat Alımlarında KDV İstisnası

4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında bölgelerde faaliyet göstermeye başlayan şirketler, Yönetici Şirket tarafından onaylanan Ar-Ge, tasarım ve yenilik projelerinde kullanılmak üzere yeni makine ve teçhizat alımlarda KDV istisnasından yararlanabilmektedirler. Makine ve Teçhizat Alımlarında KDV İstisnası Süreçleri Teknokent Portalı üzerinden başvuru yapılır Teknokent Yönetici Şirket tarafından onaylı belge alınır Onaylı belgede yazan bilgilerle Maliye Bakanlığı online[…]