Teknokent İstisnaları Nelerdir?

1-Teknokent-Istisnalari-e1624538280917
4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun amacı üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşları ile üretim sektörlerinin işbirliği sağlanarak, ülke sanayiinin uluslararası rekabet edebilir ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulması maksadıyla teknolojik bilgi üretmek, üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirmek, ürün kalitesini veya standardını yükseltmek, verimliliği artırmak, üretim maliyetlerini düşürmek, teknolojik bilgiyi ticarileştirmek, teknoloji yoğun üretim ve girişimciliği desteklemek, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunu sağlamak, teknoloji yoğun alanlarda yatırım olanakları yaratmak, araştırmacı ve vasıflı kişilere iş imkânı yaratmak, teknoloji transferine yardımcı olmak ve yüksek/ileri teknoloji sağlayacak yabancı sermayenin ülkeye girişini hızlandıracak teknolojik alt yapıyı sağlamaktır. Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yer alabilmek için firmalar yönetici şirkete proje sunması ve projenin hakem heyeti tarafından onaylanması gerekmektedir. Projesi hakem heyeti tarafından onaylanan şirketler Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet göstermeye başlayabilirler. Teknoloji Geliştirme Bölgesinde faaliyet göstermeye hak kazanan firmaların yararlanabileceği istisnalar aşağıdaki gibidir;
0543 934 62 84