Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Aylık Muafiyet-Faaliyet Raporunun Hazırlanması

teknoloji-gelistirme-bolgelerinde-faaliyet-raporhazirlamasi
4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında bölgelerde faaliyet göstermeye başlayan şirketler aylık olarak Yönetici Şirkete Aylık Muafiyet – Faaliyet Raporu vermek zorundadırlar.

Aylık Muafiyet- Faaliyet Raporunda Bildirilmesi Gereken Bilgiler

 • Proje İlerleme Bilgileri Kartı
Yönetici Şirkete sunulan ve onaylanan projeye istinaden ilgili aya ait proje ilerleme bilgilerinin girilmesi gerekmektedir. Bu bölümden dikkat edilmesi gereken en önemli konu ilgili projede çalışan ve bordroda gösterilen personellerin seçilmesidir.
 • Firma Muafiyet Bilgileri Kartı
Muafiyet raporu doldurulurken dikkat edilmesi gereken en önemli başlıktır. Bu bölümde şirketlerin ilgili ayda yararlanılan, Gelir Vergisi İstisnası, KDV İstinası, SGK Primi İşveren Hissesi Desteği, Gümrük Vergisi İstisnası, Makine ve Teçhizat Alımındaki KDV İstisnası Tutarları yazılmalıdır
 • Ar-Ge Fon Destekleri Bilgileri Kartı
Bu bölümde İhracatçılar Birliği, Kosgeb, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TTGV, Tübitak, Avrupa Birliği, Kalkınma Ajansı, TAGEM, Savunma Sanayi Müsteşarlığı, Ekonomi Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı vb kurumlardan alınan fonların bilgileri ve tutarları yazılmaktadır.
 • Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Listesi
Şirketlerin ilgili dönemde Patent, Faydalı Model, Marka Tescil, Sertifika, Endüstriye Tasarım, CE Belgesi, Coğrafi İşaretler, Telif Hakkı vs başvurularının olması durumunda bu bölüm üzerinden bildirim yapılması gerekmektedir.
 • Proje Akademik Yayınlar Kartı
Onaylanan projeye ait Uluslararası veya Üniversitelerle Ortak akademik yayınların olması durumunda bu alan üzerinden bildirim yapılmaktadır.
 • Proje Gelir Bilgileri Kartı
İlgili ay içerisinde onaylanan proje kapsamında satış yapılması durumunda Yönetici Şirkete bildirilmesi gerekmektedir. Bildirim yapılırken satışın Özel Sektör veya Kamu Kuruluşu ayrımının seçilmesidir.
 • Proje Dışı Gelir Bilgileri Kartı
Proje gelir bilgileri kartı ile aynı olmakla beraber tek fark, şirketlerin TGB içerisinde yer alan birimlerinden proje haricinde yapılan satış tutarlarının girilmesidir.
 • Proje Gider Bilgileri Kartı
Bu bölümde ilgili ayda şirketlerin onaylanan projelerine istinaden Personel Giderlerini, Üniversite İş Birliği Giderlerini, Ofis Kira Giderlerini, Ofis İşletme Giderlerini, Diğer Giderlerini ve Akademisyen Danışmanlık Giderlerini bildirmektedirler.
 • Proje Dışı Gider Bilgileri Kartı
Proje gider kartı ile aynı olmakla beraber tek fark, şirketlerin TGB içerisinde yer alan birimlerinden proje haricinde yapılan gider bilgilerinin girilmesidir. Bu bölümde de yine şirketlerin ilgili aydaki Personel Giderlerini, Üniversite İş Birliği Giderlerini, Ofis Kira Giderlerini, Ofis İşletme Giderlerini, Diğer Giderlerini ve Akademisyen Danışmanlık Giderlerini bildirmektedirler.
 • Proje Dış Ticaret Bilgileri Kartı
Bu bölümde şirketlerin onaylanan projelerine istinaden ilgili aydaki Yurtdışından alımları ve Yurtdışı satışlarına ait bilgiler bildirilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken konu tutarların USD olarak bildirilmesi ve ithalat ve ihracat yapılan ülkenin seçilmesidir.
 • Proje Dışı Dış Ticaret Bilgileri Kartı
Proje dış ticaret bilgileri kartı ile aynı olmakla beraber tek fark, şirketlerin TGB içerisinde yer alan birimlerinden proje haricinde yapılan ithalat ve ihracat bilgilerinin girilmesidir. Yukarıda belirtilen tüm bilgiler Yönetici Şirket portalı üzerinden girilmektedir.

Aylık Muafiyet- Faaliyet Raporunda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

 • Bölgede yer alan şirketlerin birden çok projesi olması durumunda yukarıda yer alan bilgileri her proje için ayrı ayrı girmesi gerekmektedir.
 • Yukarıda belirtilen bilgilere istinaden ilgili ayda hareketi olmayan şirketler Hareketim Yok seçeneğini seçmek zorundadırlar. Doldurulmayan veya Hareketim Yok seçeneğinin seçilmemesi durumunda Aylık Muafiyet – Faaliyet Raporu oluşmamaktadır.
 • Aylık Muafiyet – Faaliyet Raporuna istinaden istenilen tüm bilgilerin portal üzerinden girilmesi sonucunda yine portal üzerinden rapor oluşturulmaktadır.
 • Hazırlanan rapor kaşe ve imzalı olarak Yönetici Şirkete 2 nüsha olarak teslim edilmelidir. Yönetici Şirket tarafından onaylanan raporun bir nüshası şirketlere teslim edilmektedir.
 • Yönetici Şirkete raporu teslim etmeden önce raporun ekine, ilgili aydan önceki aya ait SGK Hizmet Listesi, SGK Tahakkuk Fişi, Yıllık İzinli Olanlara Ait Liste ve Dışarıda Geçirilen Süreleri Olanlara Ait Dışarıda Geçirilen Süreler formu eklenmelidir.
Aylık Muafiyet Raporu – Faaliyet Raporuna ait bilgiler girilirken şirketlerin en çok hata yaptığı veya hatalı bilgi girdiği Proje Gider Bilgileri ve Proje Dışı Gider Bilgileri kartında yer alan kira ve işletme gideridir. Şirketler, Yönetici Şirket tarafından kesilen kira ve işletme gideri faturalarını sadece proje kapsamında çalışan personellere ait giderler olarak değerlendirip sadece proje giderlerinde muhasebeleştirmektedir. Ancak bölge içerisinde olup, proje kapsamında olmayan personellerine de bu giderlerden pay vermek zorundadırlar ve bu giderleri Proje Dışı Gider Bilgileri Kartında girmek zorundadırlar. Örnek üzerinden giderek hataları daha aza indirebiliriz. Teknoloji Geliştirme Bölgesinde yer alan AAU A.Ş.’ne ait bilgiler aşağıdaki gibidir;
 • X projesi kapsamında 5 personeli bulunmaktadır
 • Y projesi kapsamında 6 personeli bulunmaktadır.
 • Proje kapsamı dışında 4 personeli bulunmaktadır.
 • Aylık ofis kira gideri 15.000 TL + KDV
 • Aylık işletme gideri 7.500 TL + KDV
Personel Giderleri girilirken bordro üzerindeki ve muhasebe kayıtlarındaki proje dağılımına göre giderler yazılmalıdır, diğer giderler yazılırken muhasebe kayıtlarındaki bilgiler yazılmalıdır. Kira ve işletme gideri dağılımı aşağıdaki gibi olmalıdır.
Toplam Kira Gideri ₺15.000,00
Toplam Personel Sayısı 15
Personel Başına Kira Gideri ₺1.000,00
Toplam İşletme Gideri ₺7.500,00
Toplam Personel Sayısı 15
Personel Başına İşletme Gideri ₺500,00
Kira Giderleri ve İşletme Giderlerine ait dağıtım şablonu yukardaki gibi olup, toplam gideri, toplam personel sayısına bölerek personel başına düşen giderini buluyoruz ve aşağıdaki şablona göre dağılımını yapıyoruz.
Kira Gideri
Proje  Personel Sayısı Dağılım
X Projesi 5 ₺5.000,00
Y Projesi 6 ₺6.000,00
Proje Dışı 4 ₺4.000,00
İşletme Gideri
Proje  Personel Sayısı Dağılım
X Projesi 5 ₺2.500,00
Y Projesi 6 ₺3.000,00
Proje Dışı 4 ₺2.000,00
09.02.2021 Kaynak: www.MuhasebeTR.com http://www.muhasebetr.com/yazarlarimiz/barbarosucar/003/
0543 934 62 84