Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Projesi Onaylanan Şirketlerin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar

teknoloji-gelistirme-basvuru-surecleri
4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında bölgelerde faaliyet gösterebilmek için kanunun aramış olduğu şartları taşıyan şirketlerin projesinin hakem heyeti ve Yönetici Şirket tarafından onaylanması ile birlikte Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyetlerine başlayabilirler. Şirketler sunmuş oldukları projelerin güncel durumlarının Yönetici Şirket portalı üzerinden takip edebilmekteler. Projesi onaylanan şirketler portal üzerinden, Proje süresini, başlama ve bitiş tarihini, Bakanlığa aktarım durumunu takip edebilir ve en önemlisi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının vermiş olduğu proje kodunu öğrenebilirler. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının vermiş olduğu proje kodunu, projenin T.C. Kimlik Numarası gibi düşünebiliriz. Muhtasar Beyannamesinde dahi bu kod kullanılmaktadır. Projesi onaylanan şirketlerin dikkat etmesi gereken konuları yeni kurulacak şirket ve bölge dışında faaliyet gösteren şirketler olarak farklı ele almamız gerekmektedir.

YENİ KURULACAK ŞİRKET AÇISINDAN

Ticaret Odasından şirket kuruluşunu tamamlayan ve projesi onaylanan şirketler personel çalıştırması durumunda bağlı bulunduğu SGK Müdürlüğüne E-Devlet üzerinden başvurarak SGK Sicil Numarası alması gerekmektedir (Bölge Dışındaki Şirketlerin Süreciyle Aynı Şekilde İşlem Yapılmaktadır.) Bağlı olduğu SGK Müdürlüğüne sicil kaydını yaptıran şirketler Yönetici Şirketten alacakları SGK Muafiyet Yazısını yine bağlı bulundukları SGK Müdürlüğüne teslim etmesi ve 4691 Sayılı Kanun ekranını açtırması gerekmektedir. 4691 Sayılı Kanun ekranını açtırmayan şirketler ilgili döneme ait çalışanlarının SGK muafiyetinden yararlanamazlar ve 4691 Sayılı Kanun kapsamında SGK bildirimi yapamazlar. SGK Sicil Numarasını alarak personel işe girişi yapan şirketler, kullanmış oldukları bordro programından personel kaydı yaparken kanun seçimine dikkat etmesi gerekmektedir. İşe giriş işlemi tamamlanan personellere ait Yönetici Şirkete bildirimde bulunulması gerekmekte olup, bu işlem Yönetici Şirket portalı üzerinden yapılmaktadır. Portal üzerinden personel kaydı yaparken dikkat edilmesi gereken başlıklar aşağıdaki gibidir;
 • Personele ait kimlik bilgileri
 • Eğitim Bilgileri
 • Personel Tipi (Yazılım Personeli, Destek Personeli, Araştırmacı Personel, Tasarım Personeli, Teknisyen, Kapsam Dışı Personel)
 • Muafiyet Oranı
 • Mesleği
 • Firmadaki Görevi
 • İşe Başlama Tarihi
Bu bilgilerin portal üzerinden girilmesi sonrasında, personele ait işe giriş bildirgesi, diploma fotokopisi, kimlik fotokopisi (Kişisel Verilerin Koruması Kanununa dikkat edilmesi gerekmekte) gibi evrakların portala yüklenmesi ve Yönetici Şirkete onaya gönderilmesi gerekmektedir. Yönetici Şirket tarafından onaylanan personellerin ilgili projeye atamasının yapılması gerekmektedir. Yukarıda belirtilen süreçler her yeni işe alınacak personelde aynı şekilde uygulanması gerekmekte olup, personellerin işten ayrılması durumunda Personel Tanıtım kartı üzerinden işten çıkış tarihi girilerek Yönetici Şirkete bildirilmesi gerekmektedir. Personel işten ayrıldığı aydan itibaren Proje İlerleme Raporunda seçilmemelidir. Projesi onaylanan şirketler son olarak yine Yönetici Şirketten alacakları Muafiyet Yazısını bağlı bulundukları Vergi Dairesine teslim etmek zorundadırlar. Bu yazıyla beraber personelleri üzerinden Gelir Vergisi ve Damga Vergisi Muafiyeti, Kurumlar Vergisi Muafiyeti ve Yazılım projesi olması durumunda KDV Muafiyetinin olduğunu bildirmektedirler.

BÖLGE DIŞINDA FAALİYET GÖSTEREN ŞİRKETLER

Daha önce Ticaret Odasına tescili yapılmış ve bölge dışında faaliyet gösteren şirketler, projelerinin hakem heyeti ve Yönetici Şirket tarafından onaylanması durumunda;
 • Adres Değişikliği yaparak
 • Yeni Şube açılışı yaparak teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösterebilirler.
Süreci yukarıda iki madde üzerinden ayrı ayrı anlatmak gerekmektedir.
 • ADRES DEĞİŞİKLİĞİ
Bölge dışında faaliyet gösteren şirketler projesinin onaylanması ile beraber Ticaret Odasından adres değişikliği yaparak Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet göstermeye başlayabilirler. Adres değişikliğiyle ilgili tüm süreçler bölge dışındaki şirketlerin süreciyle aynı olmakla beraber özellikli bir durum yer almamaktadır. Adres değişikliği yaparak bölgede faaliyete başlayacak şirketlerin dikkat etmesi gereken en önemli konulardan biri, Yönetici Şirketten aldıkları SGK muafiyet yazısını bağlı bulundukları SGK Müdürlüğüne teslim etmesi ve 4691 Sayılı Kanun ekranını açtırması gerekmektedir. 4691 Sayılı Kanun ekranını açtırmayan şirketler ilgili döneme ait çalışanlarının SGK muafiyetinden yararlanamazlar ve 4691 Sayılı Kanun kapsamında SGK bildirimi yapamazlar. Bir diğer önemli konu ise kullanmış oldukları bordro programı üzerinden personellerinin kanun kodunu değiştirmeleri gerekmektedir. Bölge dışında proje kapsamında başka bir faaliyetle ilgilenilmesi durumunda proje ile ilgili olarak NACE Kodu eklenmesi unutulmaması gerekmektedir. Yönetici Şirkete personel kaydının yapılması ve bağlı bulunduğu Vergi Dairesine bildirilmesi gereken işlemler Yeni Kurulacak Şirketler başlığı altında anlatıldığı gibi olup, herhangi bir değişiklik yoktur.
 • YENİ ŞUBE AÇILIŞI
Bölge dışında faaliyet gösteren şirketler projesinin onaylanması ile beraber Ticaret Odasından şube açılışı yaparak Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet göstermeye başlayabilirler. Şube açılışıyla ilgili süreçler bölge dışındaki şirketlerin süreciyle aynı olmakla beraber özellikli bir durum yer almamaktadır. Şube açılışıyla ilgili olarak, SGK Müdürlüğüne E-devlet üzerinden başvurarak SGK Sicil Numarası alınması gerekmektedir. Bağlı olduğu SGK Müdürlüğüne sicil kaydını yaptıran şirketler Yönetici Şirketten alacakları SGK Muafiyet Yazısını yine bağlı bulundukları SGK Müdürlüğüne teslim etmesi ve 4691 Sayılı Kanun ekranını açtırması gerekmektedir. 4691 Sayılı Kanun ekranını açtırmayan şirketler ilgili döneme ait çalışanlarının SGK muafiyetinden yararlanamazlar ve 4691 Sayılı Kanun kapsamında SGK bildirimi yapamazlar. Yönetici Şirkete personel kaydının yapılması, kullanılan bordro kaydının yapılması ve Vergi Dairesine bildirilmesi gereken işlemler Yeni Kurulacak Şirketler başlığı altında anlatıldığı gibi olup, herhangi bir değişiklik yoktur. Bölge dışında yer alan firma merkezinden veya başka şubelerinden personel devri yapılması durumunda SGK ekranında Nakil işlemlerinin yapılması unutulmamalıdır. 27.01.2021 Kaynak: www.MuhasebeTR.com http://www.muhasebetr.com/yazarlarimiz/barbarosucar/002/
0543 934 62 84