17

Eki

Teknokent İstisnaları 7 – Makine ve Teçhizat Alımlarında KDV İstisnası

4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında bölgelerde faaliyet göstermeye başlayan şirketler, Yönetici Şirket tarafından onaylanan Ar-Ge, tasarım ve yenilik projelerinde kullanılmak üzere yeni makine ve teçhizat alımlarda KDV istisnasından yararlanabilmektedirler. Makine ve Teçhizat Alımlarında KDV İstisnası Süreçleri Teknokent Portalı üzerinden başvuru yapılır Teknokent Yönetici Şirket tarafından onaylı belge alınır Onaylı belgede yazan bilgilerle Maliye Bakanlığı online […]

17

Eki

Teknokent İstisnaları 6 – Gümrük Vergisi İstisnası

4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında bölgelerde faaliyet göstermeye başlayan şirketler, Yönetici Şirket tarafından onaylanan Ar-Ge, tasarım ve yenilik projelerinde kullanılmak üzere ithal edilecek eşyalarda Gümrük Vergisi Muafiyetinden yararlanabilmektedirler. Gümrük Vergisi Muafiyetiyle ilgili süreç aşağıdaki gibidir; Ticaret Bakanlığı Gümrük İl Müdürlüğünden Tek Pencere Giriş Yetkisi alınır İthal edilecek ürünler gümrüğe geldiğinde anlaşma sağlanan Gümrük Müşaviri tarafından[…]

16

Eki

Teknokent İstisnaları 5 -SGK İşveren Prim Desteği

4691 sayılı Kanun kapsamında ücreti gelir vergisinden istisna olan personelin; çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı (%50) Maliye Bakanlığı ödeneklerinden karşılanır. Ücret bordroları hesaplanırken ve MUHSGK hazırlanırken teknokent kapsamında faydalanılan Sigorta Primi İşveren Hissesi istisna yapılması gerekmektedir. İstisna kapsamında giren ve girmeyen personeller daha önce yayımladığımız Gelir Vergisi Stopaj Desteği başlıklı[…]