TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE “GİRİŞİM SERMAYESİ UYGULAMASI”

1/1/2022 tarihinden itibaren verilecek yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamesinde Kanunun geçici 2nci maddesi kapsamında istisna edilen kazançları tutarı 1.000.000 Türk lirası ve üzerinde olan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından bu tutarın yüzde ikisi pasifte geçici bir hesaba aktarılır.

Teknokent İstisnaları 1 – Kurumlar Vergisi İstisnası

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun geçici 2. maddesine göre; Yönetici şirketlerin bu Kanun uygulaması kapsamında elde ettikleri kazançlar ile Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu Bölgedeki yazılım, tasarım ve AR-GE faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 31/12/2028 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır.

Teknoloji Geliştirme Bölgelerine Başvuru Süreçleri ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında bölgelerde faaliyet gösterebilmek için kanunun aramış olduğu şartların sağlanması gerekmektedir. İlgili kanun kapsamında bölgede yer alabilmek için Yönetici şirkete yazılım, tasarım ve Ar-Ge projesinin sunulması gerekmektedir. Yönetici şirket tarafından projesi onaylanan firmalar bölgelerde yer alabilmektedir ve bölgelerin sağlamış olduğu faydalardan yararlanabilmektedir.

0543 934 62 84