16

Eki

Teknokent İstisnaları 5 -SGK İşveren Prim Desteği

4691 sayılı Kanun kapsamında ücreti gelir vergisinden istisna olan personelin; çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı (%50) Maliye Bakanlığı ödeneklerinden karşılanır. Ücret bordroları hesaplanırken ve MUHSGK hazırlanırken teknokent kapsamında faydalanılan Sigorta Primi İşveren Hissesi istisna yapılması gerekmektedir. İstisna kapsamında giren ve girmeyen personeller daha önce yayımladığımız Gelir Vergisi Stopaj Desteği başlıklı […]

16

Eki

Teknokent İstisnaları 4 -Damga Vergisi Desteği

4691 sayılı Kanunun geçici 2. maddesi uyarınca, teknoloji geliştirme bölgelerinde çalışan Ar-Ge, tasarım ve destek personelinin, münhasıran bu bölgedeki görevleri nedeniyle elde ettikleri ücretlerine ilişkin düzenlenen kağıtlar 31.12.2028 tarihine kadar damga vergisinden müstesna olduğundan, bu personel ile ilgili ücret bordrolarına damga vergisi istisnası uygulanacaktır. Ücret bordroları hesaplanırken ve Muhtasar beyanname hazırlanırken teknokent kapsamında faydalanılan Damga Vergisini istisna[…]

05

Tem

Teknokent İstisnaları 3 – Gelir Vergisi Stopaj Desteği

31/12/2028 tarihine kadar, bölgede çalışan AR-GE, tasarım ve destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri üzerinden asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra hesaplanan gelir vergisi; verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden indirilmek suretiyle terkin edilecektir. İSTİSNA KAPSAMINA GİREN ve GİRMEYEN PERSONELLER Ar-Ge Faaliyetlerinde Doğrudan Görevli Olan Araştırmacı (En Az Lisans Mezunu) Teknisyen (Meslek Lisesi veya Meslek Yüksekokullarının[…]